SamenvattingenWIKI - Vak toevoegen

Nadat de vakcode is ingevuld, wordt er geprobeerd om vakinformatie op te halen van VIST. Dit werkt niet altijd!
style='width: 75px;' type='text' name='wpVakcode' id='wpVakcode'>
type='text' name='wpVaknaam' id='wpVaknaam'>
 
Op elke regel een, studierichting en bijbehorende
fase. Als fase niet bekend is, alleen studierichting.
Bijvoorbeeld BMT B1, Computer Science M, TBK D3, Telematica.

Deze gegevens kun je vinden op VIST.
 
 
>
Wat voor materiaal heb je nodig voor het vak?
Als er meerdere boeken zijn, laat dan een regel
wit tussen opeenvolgende boeken.
>
 
Voeg eventueel bestanden toe, zoals samenvattingen, tentamens, uitwerkingen, eBooks etc.
 
Bestand:
Bestand type:
Gemaakt door:
 
Denk je dat deze beschrijving van het vak voldoende
info bevat?
 


$list' en dat $i keer *** $i is aantal elementen in $list. *** Als dezefault is aangegeven, dan wordt dit item als standard *** geselecteerd in de list ***********************************************************************/ function makeSelectionOptionList($list, $listVal, $default = "") { $ret = ""; for($i=0; $i$element"; } return $ret; } ?>